1 - 4 z 4
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Trudna sytuacja gospodarczo-polityczna, w której obecnie znajduje się Azerbejdżan, będzie sprzyjać narastaniu wewnętrznych napięć politycznych.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Decyzja Astany uwalniająca kurs waluty narodowej jest spóźnioną, dramatyczną próbą ratowania gospodarki.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Biszkek liczy, że akcesja do EUG ułatwi życie kirgiskim migrantom zarobkowym w Rosji i Kazachstanie.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Krzysztof Strachota

Przesuwanie znaków demarkacyjnych jest jednym z elementów narastającej presji rosyjskiej.