1 - 2 z 2
Punkt widzenia | | Maciej Falkowski
Zmiana władzy na Kremlu będzie równoznaczna z upadkiem reżimu Kadyrowa oraz reaktywacją haseł niepodległościowych w Czeczenii.
Punkt widzenia | | Aleksandra Jarosiewicz
Projekt Południowego Korytarza Gazowego przekształca się w element geopolitycznej rywalizacji, którego los zależy nie tylko od Azerbejdżanu.