1 - 3 z 3
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Trudna sytuacja gospodarczo-polityczna, w której obecnie znajduje się Azerbejdżan, będzie sprzyjać narastaniu wewnętrznych napięć politycznych.

Punkt widzenia | | Aleksandra Jarosiewicz

Projekt Południowego Korytarza Gazowego przekształca się w element geopolitycznej rywalizacji, którego los zależy nie tylko od Azerbejdżanu.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Krzysztof Strachota

Przesuwanie znaków demarkacyjnych jest jednym z elementów narastającej presji rosyjskiej.