1 - 1 z 1
Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz, Piotr Żochowski

Na Ukrainie nie ma jednej strategii walki z korupcją, ale wiele sprzecznych ze sobą koncepcji i działań.