1 - 2 z 2
Analizy | | Marta Szpala

Na obecnym etapie próba kompromisowego rozwiązania kryzysu politycznego wydaje się mało prawdopodobna.

Analizy | | Marta Szpala

Macedonia pogrążona jest obecnie w głębokim kryzysie politycznym, który zbiegł się z narastającym niezadowoleniem społecznym.