1 - 10 z 36
Komentarze OSW | | Katarzyna Chawryło

Polityka wobec Ukrainy stała się przyczyną podziałów w rosyjskich środowiskach nacjonalistycznych.

Komentarze OSW | | Rafał Bajczuk

Organizacje ekologiczne i część opozycji w Niemczech krytykują politykę klimatyczną rządu jako mało ambitną.

Komentarze OSW | | Adam Eberhardt

Już samo uznanie przez UE Unii Eurazjatyckiej za stronę rozmów byłoby precedensem o niebagatelnych konsekwencjach dla bezpieczeństwa europejskiego.

Komentarze OSW | | Kamil Frymark

Wzmożony napływ uchodźców i imigrantów do Niemiec prowadzi do wzrostu antyimigranckich nastrojów społecznych.

Komentarze OSW | | Kamil Całus

W ciągu ostatnich miesięcy Moskwa coraz częściej korzysta z instrumentów nacisku ekonomicznego na Kiszyniów.

Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański

Można oczekiwać, że Ukraiński Kościół Prawosławny będzie unikać zajęcia jasnego stanowiska w obecnym konflikcie.

Komentarze OSW | | Marta Szpala

Moskwa jest zainteresowana wykorzystaniem Belgradu w konfrontacji z Zachodem, ale nie ma zbyt wiele do zaoferowania serbskim władzom.

Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański

26 października na Ukrainie odbędą się wybory parlamentarne, które przyniosą głębokie zmiany układu politycznego Rady Najwyższej.

Komentarze OSW | | Tadeusz Iwański

Wyniki finansowe Ukrainy za ostatnie miesiące potwierdziły znaczące pogłębianie się trwającego od połowy 2012 roku kryzysu gospodarczego.

Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz

Można szacować, że co najmniej od 400-500 tysięcy osób uciekło z terenów objętych konfliktem zbrojnym na wschodzie Ukrainy oraz z Krymu.