1 - 10 z 24
Analizy | | Szymon Ananicz

Aresztowanie dziennikarzy jest kolejnym symptomem obserwowanego od zeszłego roku zaostrzania się autorytaryzmu w Turcji.

Analizy | | Szymon Ananicz

Kryzys pokazuje, że polityka Turcji wobec problemu bojowników dżihadu niesie ze sobą ryzyko pogorszenia stosunków z partnerami zachodnimi.

Analizy | | Szymon Ananicz

Wbrew wcześniejszemu stanowisku Turcja ogłosiła, że zezwoli na tranzyt wojsk irackiego Kurdystanu (tzw. peszmergów) do Kobane w północnej Syrii.

Analizy | | Marek Matusiak

Przejęcie zwierzchnictwa nad Najwyższą Radą Sędziów i Prokuratorów przez rząd będzie miało negatywne konsekwencje dla tureckiej demokracji.

Analizy | | Szymon Ananicz

Należy się spodziewać, że Turcja będzie dążyła do narzucenia USA swoich warunków udziału w koalicji przeciw Państwu Islamskiemu.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

20 września w Baku rozpoczęto konstrukcję drugiej nitki gazociągu Baku–Tbilsi–Erzurum.

Analizy | | Szymon Ananicz

Pomimo prowadzenia stosunkowo powściągliwej polityki, Turcja jest poważnie narażona na zagrożenia płynące z konfliktów w Syrii i Iraku. 

Analizy | | Szymon Ananicz

Ostatnie tygodnie kolejny raz ujawniły rozbieżności wzajemnych oczekiwań Turcji i USA w odniesieniu do spraw Bliskiego Wschodu.

Analizy | | Marek Matusiak

Skład nowego gabinetu gwarantuje prezydentowi Erdoğanowi kontrolę i faktyczną zwierzchność nad rządem.

Analizy | | Kamil Frymark

Ujawnienie działalności BND wobec USA utrudni prowadzenie przez Berlin rozmów z Waszyngtonem dotyczących przyszłej współpracy służb obu państw.