1 - 2 z 2
Analizy | | Szymon Ananicz
16 grudnia Turcja i UE podpisały umowę o readmisji - Ankara będzie przyjmowała nielegalnych imigrantów, którzy dostali się na teren Unii z Turcji.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
17 grudnia w Baku podpisano porozumienie w sprawie ostatecznej decyzji inwestycyjnej dotyczącej zagospodarowania drugiej fazy złoża Szah-Deniz (SD-II).