1 - 3 z 3
Analizy | | Konrad Popławski

10 lipca komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier opublikował projekt unii bankowej. Stworzenie unii bankowej zaplanowane w zeszłym roku przez kraje strefy euro ma pozwolić przenieść na poziom unijny część nadzoru nad bankami…

Analizy | | Marta Zawilska-Florczuk

Nie ustają kontrowersje wokół inwigilacji telekomunikacji na terytorium Niemiec przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego, NSA. Informacje o inwigilacji niemieckich obywateli, zapewne za zgodą i wiedzą niemieckich służb i…

Analizy | | Artur Ciechanowicz

27 czerwca pod naciskiem Niemiec przewodnicząca wówczas Radzie UE Irlandia zdecydowała o odłożeniu w czasie głosowania na temat limitów emisji CO2 dla samochodów osobowych. Głosowanie przełożono po osobistej interwencji…