1 - 1 z 1
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Uruchomienie produkcji gazu w Tadżykistanie (nawet na poziomie kilku miliardów m3 gazu rocznie) będzie mieć fundamentalne znaczenie dla tego kraju i zmieni dotychczasowy układ sił w Azji Centralnej, przede wszystkim na…