1 - 1 z 1
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
8 lutego Niemcy i Kazachstan zawarły w Berlinie umowę o partnerstwie w „sferze surowców, przemysłu i technologii”. Porozumienie umożliwi niemieckim firmom poszukiwanie i wydobywanie m.in. metali ziem rzadkich w Kazachstanie. W…