1 - 2 z 2
Analizy | | Jakub Groszkowski
10 sierpnia słowacki parlament zatwierdził reformę systemu emerytalnego. Wprowadzone przez lewicowy gabinet Roberta Ficy zmiany z jednej strony osłabiają pozycję prywatnych funduszy emerytalnych, z drugiej wiążą wiek przejścia na emeryturę…
Analizy | | Jakub Groszkowski
31 lipca, blisko półtora roku po wyznaczonym terminie, słowacki parlament przyjął nowelizacje ustaw energetycznych, wdrażające regulacje trzeciego pakietu energetycznego UE. Zmiany w prawie wprowadzają liberalizację rynku energii…