1 - 10 z 21
Analizy | | Jakub Groszkowski

18 czerwca lewicowy gabinet Roberta Ficy opublikował listę 22 rozwiązań, które mają pomóc w zmniejszeniu deficytu sektora finansów publicznych Słowacji do poziomu poniżej 3% w 2013 roku, zgodnie z wymaganiami UE i paktu fiskalnego.…

Analizy | | Marta Szpala

Od końca maja misja NATO w Kosowie (KFOR) niszczy barykady, które uniemożliwiały poruszanie się sił międzynarodowych szlakami komunikacyjnymi na terenie czterech gmin na północy kraju, zamieszkanych głównie przez Serbów nie uznających…

Analizy | | Marta Zawilska-Florczuk

21 czerwca rzecznik prezydenta RFN Joachima Gaucka ogłosił, że prezydent wstrzyma się z podpisaniem ustaw ratyfikujących traktaty o Europejskim Mechanizmie Stabilizacyjnym (EMS) i pakcie fiskalnym. Oba dokumenty mają być poddane pod…

Analizy | | Katarzyna Chawryło

W ciągu ostatnich tygodni Prezydencką Radę ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka, organ doradczy przy prezydencie Federacji Rosyjskiej, opuściło kilkunastu członków. Większość z nich to osoby o sympatiach liberalnych…

Analizy | | Tadeusz A Olszański

25 czerwca w Charkowie rozpoczął się nowy proces przeciw Julii Tymoszenko. Akt oskarżenia dotyczy nadużyć podatkowych firmy Zjednoczone Systemy Energetyczne Ukrainy (JESU), której prezesem Tymoszenko była w latach 1995–1997, a także…

Komentarze OSW | | Szymon Ananicz

Turecka zapowiedź bojkotu prezydencji cypryjskiej w Radzie UE w drugiej połowie 2012 roku jest logiczną konsekwencją polityki Ankary polegającej na nieuznawaniu Republiki Cypru. Dla relacji turecko-unijnych bojkot prezydencji Cypru…

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

12 czerwca Sejm Litwy przyjął przygotowaną przez rząd ustawę o terminalu LNG, który ma być uruchomiony do grudnia 2014 pod Kłajpedą. Sprzeciw lewicowej opozycji i części posłów liberalnych wzbudziła jednak decyzja rządu, by poprzez…

Analizy | | Konrad Mazur

13 czerwca niemieckie media poinformowały, że największe koncerny energetyczne w RFN wniosły do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego skargę o naruszenie prawa własności w związku z rezygnacją rządu federalnego z użytkowania elektrowni…

Analizy | | Konrad Popławski

16 czerwca kierownictwo SPD zapowiedziało zgodę na ratyfikowanie traktatów o Europejskim Mechanizmie Stabilizacyjnym (EMS) i pakcie fiskalnym. Oba instrumenty są kluczowe w rządowej strategii walki z kryzysem w strefie euro, a do ich…

Analizy | | Katarzyna Chawryło

13 czerwca prezydent Władimir Putin zatwierdził Koncepcję państwowej polityki migracyjnej Federacji Rosyjskiej do 2025 roku. To pierwszy kompleksowy dokument definiujący cele oraz kierunki i mechanizmy realizacji polityki migracyjnej…