1 - 1 z 1
Komentarze OSW | | Marta Zawilska-Florczuk
Niemcy pozytywnie odniosły się do strategii już na etapie jej planowania. Projekt ten sprzyjał dalszej współpracy RFN z państwami regionu, prowadzonej od połowy lat 80. przede wszystkim przez niemieckie kraje związkowe. RFN jako…