1 - 5 z 5
Analizy | | Konrad Mazur
Zarząd RWE, dotąd popierający ideę projektu, uzależnia obecnie udział koncernu w budowie gazociągu od zakontraktowanych dostaw gazu z Azerbejdżanu i Turkmenistanu.
Analizy | | Konrad Popławski
12 stycznia w niemieckich mediach pojawiła się najnowsza propozycja umowy fiskalnej, która ma zreformować strefę euro. O ile w poprzedniej wersji wspólne ustalenia były określone jako „umowa fiskalna”, o tyle w nowej zostały one…
Analizy | | Marta Zawilska-Florczuk
12 stycznia Maria Böhmer, pełnomocnik rządu RFN ds. migracji, uchodźców i integracji, przedstawiła raport na temat stopnia integracji cudzoziemców ze społeczeństwem niemieckim. Autorzy zbadali na zlecenie rządu RFN postępy…
Analizy | | Konrad Popławski
Pomimo turbulencji na rynkach finansowych niemiecka gospodarka zanotowała w 2011 roku bardzo dobre wyniki gospodarcze. Według obliczeń Bundesbanku PKB Niemiec wzrósł o 3%. Wysoki wzrost gospodarczy stymulowany przez dobre wyniki…
Analizy | | Konrad Mazur
9 stycznia Federalny Związek Energetyki Słonecznej oszacował, że w 2012 roku dopłaty z budżetu państwa do produkcji energii z paneli fotowoltaicznych (wytwarzających energię elektryczną ze słońca) zostaną zmniejszone o około 30%.…