1 - 10 z 25
Analizy | | Tomasz Dąborowski
18 stycznia bułgarski parlament głosami niemal wszystkich ugrupowań wprowadził całkowity zakaz stosowania technologii szczelinowania hydraulicznego, wykorzystywanej do poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego oraz ropy naftowej.
Analizy | | Marta Szpala
22 stycznia zdecydowana większość Chorwatów biorących udział w referendum opowiedziała się za członkostwem Chorwacji w UE. Za akcesją zagłosowało 66% głosujących, przeciwko – 33%. Frekwencja była jednak bardzo niska – wyniosła 43,6…
Analizy | | Konrad Mazur
Zarząd RWE, dotąd popierający ideę projektu, uzależnia obecnie udział koncernu w budowie gazociągu od zakontraktowanych dostaw gazu z Azerbejdżanu i Turkmenistanu.
Analizy | | Ewa Paszyc
17 stycznia Gazpromexport obniżył ceny gazu dla pięciu europejskich kontrahentów: niemieckiej spółki Wingas, francuskiej GdF Suez, austriackiej Econgas, włoskiej Singerie Italiane oraz słowackiej SPP, które kupują rocznie ok. 35 mld…
Analizy | | Marcin Kaczmarski
Działania podejmowane przez Rosję w trakcie kryzysu politycznego w i wokół Syrii, jak i retoryka rosyjskich polityków mają różnoraki charakter. Z jednej strony Rosja aktywnie wspiera reżim Baszara Asada. Z drugiej strony Rosja…
Analizy | | Sławomir Matuszak
Choć nie podano szczegółów, z wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli ukraińskich władz można wnioskować, że chodzi o znaczący wzrost wydobycia własnego gazu oraz dostawy z Azerbejdżanu i w mniejszym stopniu z Turcji i Rumunii.…
Analizy | | Jakub Groszkowski
Prezydent Václav Klaus zapowiedział w liście do premiera Petra Nečasa, że nie podpisze umowy międzyrządowej wprowadzającej pakt fiskalny – instrument koordynacji polityk gospodarczych państw strefy euro. W opinii czeskiego…
Analizy | | Tomasz Dąborowski, Andrzej Sadecki
17 stycznia Komisja Europejska zadecydowała o uruchomieniu wobec Węgier procedury w związku z naruszeniami prawa wspólnotowego. Komisja uznała obniżenie wieku emerytalnego sędziów i prokuratorów z 70 do 62 lat za dyskryminację w…
Analizy | | Tomasz Dąborowski
Z wyjątkiem Bukaresztu – gdzie demonstracje przerodziły się w jednodniowe gwałtowne zamieszki – manifestacje mają charakter pokojowy. Bezpośrednią przyczyną wybuchu protestów były rządowe plany częściowej prywatyzacji systemu służby…
Analizy | | Konrad Popławski
12 stycznia w niemieckich mediach pojawiła się najnowsza propozycja umowy fiskalnej, która ma zreformować strefę euro. O ile w poprzedniej wersji wspólne ustalenia były określone jako „umowa fiskalna”, o tyle w nowej zostały one…