1 - 10 z 576
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Marek Matusiak, Krzysztof Strachota
Do wydarzeń doszło w XX rocznicę uzyskania niepodległości Kazachstanu oraz w przededniu wyborów parlamentarnych (15 stycznia 2012); prawdopodobna wydaje się ich polityczna inspiracja (a przynajmniej wsparcie medialne) ze strony…
Analizy | | Tadeusz Iwański
19 grudnia w Kijowie odbył się szczyt Unia Europejska – Ukraina, podczas którego ogłoszono zakończenie negocjacji umowy stowarzyszeniowej (US), w tym umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu (DCFTA). Dokument nie został parafowany, a w…
Analizy | | Katarzyna Chawryło
Rosyjski Urząd Statystyczny opublikował 16 grudnia pierwsze szczegółowe wyniki spisu powszechnego przeprowadzonego w Rosji w październiku 2010 roku. Potwierdzają one dynamiczny spadek liczby ludności oraz postępujące zmiany strukturalne…
Analizy | | Witold Rodkiewicz
11 grudnia w Naddniestrzu odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, w których Igor Smirnow, od dwudziestu lat przywódca tego nieuznawanego parapaństwa, zajął trzecie miejsce (24,8% głosów) i tym samym stracił szansę na kolejną,…
Analizy | | Jakub Groszkowski
14 grudnia niższa izba czeskiego parlamentu głosami koalicji i opozycji przyjęła rządowy projekt zmiany konstytucji, wprowadzający bezpośredni tryb wyboru prezydenta. Decyzję o odejściu od wyboru głowy państwa przez parlament musi…
Analizy | | Tomasz Dąborowski
12 grudnia w Ankarze prezydenci Rumunii i Turcji – Traian Băsescu i Abdullah Gül – podpisali deklarację o strategicznym partnerstwie obu państw. Deklaracja podkreśla specjalny charakter relacji rumuńsko-tureckich oraz tworzy ramy dla…
Analizy | | Marta Szpala
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) 5 grudnia wydał wyrok w sprawie skargi, którą Macedonia wniosła przeciwko Grecji. MTS uznał, że Grecja sprzeciwiając się przyjęciu Macedonii do NATO w 2008 roku złamała tymczasowe…
Analizy | | Jadwiga Rogoża
10 grudnia w wielu miastach Rosji odbyły się bezprecedensowo liczne protesty przeciwko fałszerstwom podczas wyborów parlamentarnych. Ich liczebność umacnia mandat opozycji do dalszej walki politycznej, potwierdza bowiem znaczną skalę…
Analizy | | Szymon Ananicz, Rafał Sadowski
5 grudnia Unia Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji o utworzeniu pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu (DCFTA) z Mołdawią i Gruzją. Umowy o DCFTA zakładają zniesienie ceł i kwot we wzajemnym handlu towarami i…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Premier Andrius Kubilius i minister energetyki Arvydas Sekmokas zapowiedzieli, że ewentualne wycofanie się jednego z partnerów nie zagraża realizacji tego strategicznego dla Litwy projektu. Wyrazili też nadzieję, że nie jest to…