1 - 10 z 56
Analizy | | Jakub Ber, Piotr Żochowski, Jakub Graca, Jacek Tarociński
Analizy | | Jakub Ber
16 kwietnia Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę zmieniającą niektóre akty prawne dotyczące zasad prowadzenia mobilizacji oraz pełnienia służby wojskowej w czasie wojny. Została ona uchwalona 11 kwietnia przez Radę Najwyższą, po trwających…
Analizy | | Jakub Ber, Andrzej Wilk
Analizy | | Jakub Ber
W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele sygnałów świadczących o narastających problemach w klubie parlamentarnym partii Sługa Narodu. 5 marca odwołano zaplanowane na kolejne dni głosowania, oficjalnie ze względu na konieczność wyjazdu…
Analizy | | Jakub Ber, Piotr Żochowski, Jacek Tarociński
Analizy | | Jakub Ber
W lutym i marcu ukraińskie instytucje państwowe zaczęły zawiadamiać o trwających pracach przy budowie umocnień. Przygotowywane są rowy i przeszkody przeciwczołgowe oraz plutonowe punkty oporu, które docelowo mają zostać połączone w…
Analizy | | Jakub Ber, Piotr Żochowski, Jacek Tarociński
Analizy | | Jakub Ber
W dniach 9–11 lutego prezydent Wołodymyr Zełenski, minister obrony Rustem Umierow i nowy naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy (SZU) generał Ołeksandr Syrski dokonali zmian na kilkunastu wysokich stanowiskach w armii. Część dymisji i…
Komentarze OSW | | Jakub Ber
Pod koniec 2023 r. armia ukraińska znalazła się w poważnym kryzysie, którego jedną z głównych składowych – być może poważniejszą nawet od deficytu broni i amunicji – jest brak wystarczającej liczby ludzi w szeregach. Uderza on przede…
Analizy | | Jakub Ber
Wieczorem 8 lutego prezydent Wołodymyr Zełenski wydał dekret zwalniający generała Wałerija Załużnego ze stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy (SZU). Na jego miejsce mianował generała pułkownika Ołeksandra Syrskiego,…