1 - 10 z 26
Analizy | | Łukasz Kobeszko
9 kwietnia zaprzysiężono tymczasowy rząd Bułgarii, na którego czele stanął Dimityr Gławczew, dotychczasowy przewodniczący Izby Obrachunkowej (SP) i były przewodniczący parlamentu, związany przez lata z partią GERB. Równolegle prezydent…
Analizy | | Łukasz Kobeszko
Słowenia jako jedyny kraj Unii Europejskiej dołączyła do postępowania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ (MTS) w wytoczonej przez Republikę Południowej Afryki sprawie przeciwko Izraelowi. Dotyczy ona naruszenia przepisów…
Analizy | | Łukasz Kobeszko
19 grudnia bułgarskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło pakiet zmian w ustawie zasadniczej, których celem jest trwałe przezwyciężenie permanentnego kryzysu politycznego w kraju (w ciągu ostatnich dwóch lat wybory parlamentarne odbyły się tam…
Analizy | | Łukasz Kobeszko
31 października po całonocnej debacie parlament Czarnogóry wyraził wotum zaufania wobec rządu Milojka Spajicia, desygnowanego na premiera w sierpniu. Nowy gabinet poparła koalicja utworzona w wyniku przedterminowych wyborów parlamentarnych…
Analizy | | Ilona Gizińska, Łukasz Kobeszko
13 października w Bułgarii weszła w życie ustawa ustanawiająca dodatkową opłatę tranzytową (nazywaną „składką energetyczną”) z tytułu importu i tranzytu gazu ziemnego pochodzącego z Federacji Rosyjskiej. Nowe zobowiązanie wprowadzone…
Analizy | | Sławomir Matuszak, Ilona Gizińska, Krzysztof Dębiec, Kamil Całus, Łukasz Kobeszko, Andrzej Sadecki
15 września Komisja Europejska zdecydowała o nieprzedłużeniu obowiązujących od maja restrykcji na import pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy. Tego samego dnia Polska, Słowacja i Węgry wprowadziły od 16 września zakazy…
Analizy | | Łukasz Kobeszko
21 lipca parlament Bułgarii przyjął poprawki do „Ustawy o kontroli i środkach zaradczych w związku z destabilizującymi działaniami Rosji na Ukrainie”, którą pierwotnie uchwalono w styczniu br. podczas poprzedniej kadencji Zgromadzenia…
Analizy | | Łukasz Kobeszko
6 lipca jednodniową wizytę w Bułgarii złożył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Była to jego pierwsza podróż do Sofii i dopiero trzecia po Polsce i Mołdawii wizyta w państwie Europy Środkowo-Wschodniej od rosyjskiej inwazji na Ukrainę.…
Analizy | | Łukasz Kobeszko
11 czerwca w przedterminowych wyborach do 81-osobowego parlamentu Czarnogóry zwyciężył współzałożony przez nowego prezydenta Jakova Milatovicia Ruch Europa Teraz!, zdobywając 25,6% głosów. Na drugim miejscu z poparciem 23,2% znalazł się…
Analizy | | Łukasz Kobeszko
6 czerwca parlament Bułgarii udzielił wotum zaufania rządowi koalicyjnemu, współtworzonemu przez dwa największe kluby parlamentarne: GERB–Sojusz Sił Demokratycznych (GERB–SDS) oraz Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria (PP–DB). Na…