1 - 10 z 45
Komentarze OSW | | Paulina Uznańska, Jakub Jakóbowski
Trzecie Forum Pasa i Szlaku w Pekinie miało nadać nowy bieg flagowej globalnej inicjatywie Xi Jinpinga. Otwierające się po pandemii Chiny zadeklarowały, że kołem zamachowym inicjatywy staną się projekty regionalne skoncentrowane na…
Komentarze OSW | | Jakub Jakóbowski
Konflikt na Ukrainie załamał trwający ponad dekadę trend szybkiego wzrostu eurazjatyckich przewozów kolejowych, które stały się istotnym – choć nie dominującym – kanałem wymiany handlowej między Chinami i Unią Europejską. W pierwszych…
Analizy | | Jakub Jakóbowski
7 października Departament Handlu USA wprowadził nowy pakiet przepisów regulujących eksport określonych rodzajów procesorów i środków do ich produkcji do Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Ma on wchodzić w życie stopniowo, do 21…
Analizy | | Jakub Jakóbowski, Joanna Hyndle-Hussein
11 sierpnia resorty spraw zagranicznych Łotwy i Estonii poinformowały o wycofaniu się obu krajów ze współpracy państw Europy Środkowej z Chinami, czyli formatu 16+1. Łotewskie MSZ uzasadniło decyzję tym, że członkostwo w tej inicjatywie…
Analizy | | Jakub Jakóbowski
Od początku lipca br. w ChRL narasta problem bojkotów kredytobiorców, polegających na groźbach odmowy spłat kredytów hipotecznych związanych z nieukończonymi, przedłużającymi się projektami deweloperskimi. Zgodnie ze stanem na 15 lipca…
Komentarze OSW | | Jakub Jakóbowski
Przesłanki strategiczne i głębokie powiązania z Rosją doprowadziły de facto do udzielenia przez Chiny poparcia dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę i próby siłowej zmiany status quo w Europie. Pekin liczył początkowo na pogłębienie podziałów…
Komentarze OSW | | Michał Bogusz, Jakub Jakóbowski, Witold Rodkiewicz
Zaostrzenie konfliktu z Zachodem, zainicjowane przez Rosję jesienią 2021 r. poprzez koncentrację wojsk na granicach z Ukrainą, a także rosyjska interwencja w Kazachstanie, są testem nieformalnego sojuszu Pekinu z Moskwą, a jednocześnie…
Analizy | | Adam Michalski, Jakub Jakóbowski
Nabrzmiewający od kilku lat kryzys gospodarczy w Turcji w ciągu ostatnich kilku miesięcy radykalnie się pogłębił. Wymykająca się spod kontroli inflacja (obecnie 21,3%) i postępujący kryzys walutowy skutkujący spadkiem wartości liry (ok. 60…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein, Jakub Jakóbowski
W związku z trwającym od kilku miesięcy kryzysem w stosunkach litewsko-chińskich Pekin nasilił retorsje gospodarcze wobec litewskich podmiotów. Litwa została usunięta z systemów celnych ChRL, co utrudniło tym podmiotom handel z Chinami (…
Raport OSW | | Michał Bogusz, Jakub Jakóbowski, Witold Rodkiewicz
Zawiązanie asymetrycznego sojuszu przez Rosję i Chiny to efekt długotrwałego i przebiegającego w niejednostajnym tempie procesu budowy wzajemnych relacji, który rozpoczął się krótko po rozpadzie Związku Radzieckiego. Wynikał on z potrzeby…