1 - 10 z 27
Raport OSW | | Marta Jaroszewicz
Wzmożona fala migracyjna z Ukrainy do Polski, która rozpoczęła się w 2014 roku, zaczyna powoli hamować. Migracja ta ma nadal głównie czasowy charakter i trudno ocenić, w jakim stopniu może się przekształcić w formę osiedleńczą. Zapewne z…
Analizy | | Marta Jaroszewicz, Marta Szpala
Spotkanie Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca poświęcono próbie wypracowania kompromisu w sprawie reformy polityki migracyjnej.
Analizy | | Marta Jaroszewicz
14 czerwca zaczęła obowiązywać ustawa o Wyższym Sądzie Antykorupcyjny, przyjęta 7 czerwca przez Radę Najwyższą Ukrainy.
Analizy | | Marta Jaroszewicz
Na początku maja Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycję nowych zasad finansowania zewnętrznej polityki pomocowej i sąsiedztwa.
Analizy | | Marta Jaroszewicz, Jan Strzelecki
1 września wszedł w życie dekret prezydenta Ukrainy implementujący nowe zasady wjazdu cudzoziemców na terytorium Ukrainy.
Komentarze OSW | | Piotr Żochowski, Marta Jaroszewicz
Od ponad 20 lat głównym problemem niepodległej Ukrainy pozostaje systemowa korupcja.
Analizy | | Marta Jaroszewicz
Rada UE zatwierdziła rezolucję Parlamentu Europejskiego o wpisaniu Ukrainy na listę państw, których obywatele nie potrzebują wiz na pobyt do 90 dni w strefie Schengen.
Analizy | | Marta Jaroszewicz
Po kilku dniach bezskutecznych głosowań Ukrainie udało się przyjąć większość ustaw wymaganych przez UE do zniesienia ruchu wizowego.
Analizy | | Krzysztof Strachota, Marta Jaroszewicz
Kryzys ustawia UE w roli petenta wobec Ankary, co wyciąga Turcję z pogłębiającej się w ostatnich latach marginalizacji na arenie międzynarodowej.
Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz
Rok 2015 przyniósł bardziej gwałtowny wzrost skali wyjazdów z Ukrainy do UE, głównie do Polski.