1 - 10 z 31
Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga
Rezultaty wyborów na Ukrainie nie są dla Moskwy korzystne. Ich wynik jest ceną, jaką Rosja płaci za politykę wobec Ukrainy.
Analizy | | Rafał Sadowski, Agata Wierzbowska-Miazga
Stworzono precedens, w którym Unia Europejska uznaje prawo Rosji do wpływania na kształt relacji unijnych z państwami byłego ZSRS
Analizy | | Rafał Sadowski, Agata Wierzbowska-Miazga
Porozumienie nie przesądza o zakończeniu konfliktu. Niejasne i ogólne zapisy pozwalają na dużą dowolność w jego interpretacji.
Analizy | | Jadwiga Rogoża, Witold Rodkiewicz, Agata Wierzbowska-Miazga
Strategiczny cel Rosji wobec Ukrainy pozostaje niezmienny – jest nim trwałe podporządkowanie Ukrainy.
Analizy | | Rafał Sadowski, Agata Wierzbowska-Miazga
Wobec porażek militarnych rebeliantów oraz narastających podziałów pomiędzy nimi pozycja Kijowa w negocjacjach politycznych ulega wzmocnieniu.
Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga, Tadeusz A Olszański
Petro Poroszenko otrzymał bardzo mocny mandat, stoi on jednak w obliczu dramatycznych wyzwań.
Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga, Tadeusz Iwański, Piotr Żochowski
Zarówno frekwencję, jak i wyniki należy uznać za niedorzeczne, zaś plebiscyt za niezgodny z ukraińskim prawem.
Analizy | | Marek Menkiszak, Agata Wierzbowska-Miazga
Rosja chce, by kontynuowane były rozmowy międzynarodowe z udziałem prorosyjskiej opozycji, co ma wzmocnić presję polityczną na Kijów.
Analizy | | Wojciech Konończuk, Agata Wierzbowska-Miazga
Porozumienie genewskie nie oznacza początku odzyskiwania przez Kijów inicjatywy i nie będzie miało realnego wpływu na sytuację na wschodzie Ukrainy.
Analizy | | Kamil Całus, Agata Wierzbowska-Miazga
Rosja podsycając separatyzmy mołdawskich regionów, chce przeciwdziałać zaplanowanemu na maj podpisaniu umowy stowarzyszeniowej Mołdawii z UE.