1 - 10 z 499
Analizy | | Łukasz Kobeszko
9 czerwca, wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego, odbyły się w Bułgarii szóste od 2021 r. przedterminowe wybory do 240-osobowego Zgromadzenia Narodowego, których wynik po raz kolejny nie wskazuje jednoznacznego rozstrzygnięcia.
Analizy | | Paulina Wankiewicz
Uchwalenie rezolucji ONZ w sprawie ludobójstwa w Srebrenicy wywołało szereg napięć w regionie Bałkanów Zachodnich. Przegłosowany 23 maja w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ dokument powstał z inicjatywy Bośni i Hercegowiny (BiH), Niemiec oraz…
Komentarze OSW | | Łukasz Kobeszko
W ciągu minionych trzech lat w Bułgarii aż pięciokrotnie odbyły się wybory do Zgromadzenia Narodowego. Po raz szósty obywatele tego kraju będą wybierać nowy parlament 9 czerwca w kolejnym przedterminowym głosowaniu. Przez znaczną część…
Komentarze OSW | | Łukasz Maślanka
Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę i aktywne rozwijanie przez Komisję Europejską (KE) programów wsparcia dla przemysłu zbrojeniowego spowodowały wzrost zainteresowania problemami bezpieczeństwa i obrony ze strony przedstawicieli…
Analizy | | Paulina Wankiewicz
17 maja chorwacki parlament przegłosował wotum zaufania dla koalicyjnego rządu Andreja Plenkovicia, lidera Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej (HDZ), który po raz trzeci z rzędu będzie sprawować funkcję premiera. Gabinet utworzyli…
Komentarze OSW | | Zuzanna Krzyżanowska
Aktywna polityka Ankary na obszarze Kaukazu i Azji Centralnej wiąże się m.in. z panturkizmem, czyli ideą postulującą integrację narodów turkijskich. Jest on stale obecny w kulturze politycznej w Turcji, która postrzega siebie jako lidera…
Analizy | | Łukasz Kobeszko
Kończący się okres rządów centrolewicy (2017–2024) charakteryzowały istotne zmiany i osiągnięcia: zmieniono nazwę państwa, rozwiązując długotrwały spór z Grecją na tym tle, doprowadzono do zniesienia bułgarskiej blokady rozpoczęcia…
Komentarze OSW | | Kamil Całus
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w Rumunii doszło do gwałtownego wzrostu popularności radykalnych i eurosceptycznych partii prawicowych, niechętnych udzielaniu wsparcia wojskowego czy finansowego Ukrainie, a niekiedy wprost…
Analizy | | Marta Szpala, Paulina Wankiewicz
W najbliższych miesiącach Chorwację czeka kumulacja wyborów, które określą kształt sceny politycznej na kolejne lata. 17 kwietnia odbędą się wybory do jednoizbowego Saboru (151 posłów), w czerwcu –do Parlamentu Europejskiego, a…
Analizy | | Łukasz Kobeszko
9 kwietnia zaprzysiężono tymczasowy rząd Bułgarii, na którego czele stanął Dimityr Gławczew, dotychczasowy przewodniczący Izby Obrachunkowej (SP) i były przewodniczący parlamentu, związany przez lata z partią GERB. Równolegle prezydent…