1 - 1 z 1
Analizy | | Kamil Frymark, Konrad Popławski

Rezultaty wizyty prezydenta Francji w Berlinie świadczą o braku poparcia Niemiec dla propozycji głębokich reform strefy euro.