1 - 6 z 6
Analizy | | Maciej Falkowski

Zmiana konstytucji poprzez, prawdopodobnie sfałszowane referendum, konserwuje oligarchiczny system polityczny w Armenii.

Analizy | | Maciej Falkowski

Od połowy czerwca w Erywaniu trwają protesty społeczne, które wbrew intencjom samych demonstrantów zyskały miano „armeńskiego Majdanu”. 

Komentarze OSW | | Szymon Ananicz

Sto lat po ludobójstwie Ormian w Imperium Osmańskim wydarzenie to ma wciąż fundamentalne znaczenie dla ormiańskiej i tureckiej tożsamości.

Analizy | | Szymon Ananicz

W dłuższej perspektywie pacyfikacja partii Kwitnąca Armenia może się przyczynić do osłabienia legitymacji władz i zagrozić stabilności społeczno-politycznej.

Analizy | | Szymon Ananicz

Brak perspektyw zmiany sytuacji na drodze wyborów sprawia, że niezadowolenie społeczne coraz częściej znajduje ujście w ulicznych protestach.

Komentarze OSW | | Aleksandra Jarosiewicz, Ewa Fischer

Wbrew przedstawianiu przez Kreml EUG jako eurazjatyckiego odpowiednika Unii Europejskiej, jest ona w praktyce imitacją integracji.