1 - 10 z 16
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Dewaluacja manata pomoże w zbilansowaniu budżetu państwa, który w prawie 60% zależny jest od transferów z funduszu naftowego SOFAZ.

Analizy | | Maciej Falkowski

Zmiana konstytucji poprzez, prawdopodobnie sfałszowane referendum, konserwuje oligarchiczny system polityczny w Armenii.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Operacja służy zademonstrowaniu determinacji władz do tłumienia wszelkich przejawów opozycji i wpisuje się w zaostrzający się autorytarny trend.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

17–24 października przeprowadzona została czystka w Ministerstwie Bezpieczeństwa Narodowego Azerbejdżanu.

Analizy | | Maciej Falkowski

W ostatnich dniach października rząd podjął bądź zainspirował szereg działań wymierzonych w największą gruzińską partię opozycyjną.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

10 września Parlament Europejski (PE) przyjął rezolucję ostro krytykującą Azerbejdżan za naruszanie praw człowieka i wzywającą władze w Baku do uwolnienia więźniów politycznych.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Trudna sytuacja gospodarczo-polityczna, w której obecnie znajduje się Azerbejdżan, będzie sprzyjać narastaniu wewnętrznych napięć politycznych.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Krzysztof Strachota

Przesuwanie znaków demarkacyjnych jest jednym z elementów narastającej presji rosyjskiej.

Analizy | | Maciej Falkowski

Od połowy czerwca w Erywaniu trwają protesty społeczne, które wbrew intencjom samych demonstrantów zyskały miano „armeńskiego Majdanu”. 

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

5 czerwca biuro koordynatora projektów OBWE w Baku otrzymało notę z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu, w której strona azerbejdżańska domaga się – bez podania przyczyn – zawieszenia jego działalności w ciągu miesiąca. Nie…