1 - 1 z 1
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Spadek cen ropy naftowej w ostatnich miesiącach jest poważnym wyzwaniem dla władz Azerbejdżanu.