1 - 3 z 3
Analizy | | Szymon Ananicz

Brak perspektyw zmiany sytuacji na drodze wyborów sprawia, że niezadowolenie społeczne coraz częściej znajduje ujście w ulicznych protestach.

Komentarze OSW | | Aleksandra Jarosiewicz, Ewa Fischer

Wbrew przedstawianiu przez Kreml EUG jako eurazjatyckiego odpowiednika Unii Europejskiej, jest ona w praktyce imitacją integracji.

Analizy | | Marek Matusiak

Zaakceptowanie przez władze gruzińskie zakupu Petrocas Energy Ltd. przez Rosnieft jest przejawem zmiany nastawienia Tbilisi względem Moskwy.