1 - 4 z 4
Analizy | | Wojciech Konończuk
25 grudnia na Kremlu odbyło się spotkanie prezydentów Rosji i Białorusi, którego celem było uregulowanie kwestii spornych, w szczególności związanych z dalszą integracją obu państw i warunkami dostaw ropy naftowej. Czterogodzinne…
Analizy | | Szymon Kardaś
15 grudnia przypłynął do obwodu kaliningradzkiego pływający terminal LNG „Marszałek Wasilewski”. Jego moc regazyfikacyjna wynosi 2,3 mln ton (ok. 3,1 mld m3). Koszt budowy wyniósł 295 mln USD (bez podatku VAT). Jednostkę wyprodukowano w…
Analizy | | Kamil Kłysiński, Marek Menkiszak, Jan Strzelecki
13 grudnia podczas posiedzenia w Brześciu połączonej Rady Ministrów Państwa Związkowego Rosji i Białorusi premier Rosji Dmitrij Miedwiediew publicznie przedstawił dwa scenariusze dalszej integracji obu państw. Pierwszy wariant polegałby na…
Analizy | | Justyna Gotkowska
4 grudnia ministrowie spraw zagranicznych NATO wydali oświadczenie, w którym potwierdzili, że Rosja złamała układ z 1987 roku (tzw. traktat INF) o całkowitej likwidacji pocisków balistycznych i rakietowych pośredniego i średniego zasięgu (…