1 - 10 z 16
Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański, Tadeusz Iwański, Wojciech Konończuk, Piotr Żochowski

Ukraina wciąż stoi przed zadaniem wprowadzenia zmian systemowych, które uczynią proces reform nieodwracalnym.

Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz

Rok 2015 przyniósł bardziej gwałtowny wzrost skali wyjazdów z Ukrainy do UE, głównie do Polski.

Komentarze OSW | | Piotr Żochowski, Tadeusz Iwański

Konflikt z Rosją odciągnął uwagę Kijowa od pogarszającej się sytuacji w sferze bezpieczeństwa w regionach niezagrożonych bezpośrednią agresją rosyjską.

Prace OSW | | Kamil Całus

Rumunię i Mołdawię łączą bardzo silne więzy wynikające przede wszystkim z wielu lat wspólnej historii, języka oraz dorobku kulturowego.

Komentarze OSW | | Wojciech Konończuk

Kompleksowa reforma sektora gazowego jest jedną z kluczowych i najtrudniejszych, jakie musi przeprowadzić Ukraina.

Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański

Rewolucja na Majdanie, a następnie wojna w Donbasie przyniosły głębokie zmiany w świadomości obywateli Ukrainy.

Komentarze OSW | | Rafał Sadowski

Jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi Ukraina, jest skala zadłużenia zagranicznego - sektora publicznego i prywatnego.

Komentarze OSW | | Tomasz Bakunowicz

Białoruska opozycja znajduje się w stanie najgłębszego kryzysu od objęcia w 1994 roku władzy przez Alaksandra Łukaszenkę.

Komentarze OSW | | Tomasz Piechal

Głównym celem władz DRL i ŁRL pozostaje utrzymywanie i rozwijanie potencjału militarnego, w efekcie życie tzw. republik podporządkowane jest celom wojskowym.

Komentarze OSW | | Tadeusz Iwański

Sięgający niemal 18% spadek PKB w pierwszych trzech miesiącach br. potwierdził, że ukraińska gospodarka znalazła się w zapaści.