1 - 10 z 30
Analizy | | Marcin Popławski, Filip Rudnik
W obliczu utraty przez Gazprom znaczącej części rynku w Europie rosyjski koncern poszukuje możliwości eksportowania gazu ziemnego na nowych kierunkach – w tym w Azji Centralnej. Moskwa od jesieni 2022 r. nasiliła zabiegi dyplomatyczne,…
Analizy | | Marcin Popławski
12 sierpnia MSZ Turkmenistanu opublikowało oświadczenie w kwestii współpracy gazowej Federacji Rosyjskiej (FR), Uzbekistanu i Kazachstanu. W dokumencie wiceprezes państwowego koncernu naftowo-wydobywczego Turkmengaz skrytykował pojawiające…
Analizy | | Mariusz Marszewski
12 sierpnia przywódcy wszystkich 5 państw brzegowych przyjęli na szczycie kaspijskim w kazaskim Aktau ramową konwencję o statusie prawnym akwenu.
Analizy | | Szymon Kardaś
Gazprom stracił zainteresowanie turkmeńskim gazem ze względu na zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.
Analizy | | Józef Lang
Rosja próbuje wykorzystać strach centralnoazjatyckich liderów przed atakiem islamskich radykałów z Afganistanu do zwiększenia swoich wpływów w regionie.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Prezydent Kazachstanu poparł forsowany przez Moskwę pomysł dialogu między Unią Europejską a Unią Eurazjatycką.
Analizy | | Krzysztof Strachota
Szczyt SzOW w Duszanbe jest potwierdzeniem dotychczasowych tendencji rozwoju organizacji jako efektywnej platformy dialogu.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Tomasz Bakunowicz
Polityka Rosji wobec Ukrainy konsekwentnie zmienia kontekst, w którym rozwija się projekt Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Konflikt na Ukrainie budzi niepokój najważniejszych partnerów Rosji na obszarze WNP i wpływa na realizację forsowanych przez Rosję projektów integracyjnych.
Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga
Wbrew zamierzeniom Rosji, szczyt przywódców Unii Celnej w Mińsku nie stał się pożądaną demonstracją sukcesu w przeddzień szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.