Raport OSW

Kontynuacja czy zmiana? Polityka Niemiec po wyborach 2009 roku - prognoza

Niniejsze opracowanie opisuje dotychczasową kampanię wyborczą w Niemczech i stawia hipotezy co do najbardziej prawdopodobnych wariantów przyszłych koalicji rządowych. W drugiej części opracowania autorzy prognozują zmiany i przesunięcia akcentów w polityce wewnętrznej i zagranicznej Niemiec.

W polsko-niemieckich relacjach bilateralnych najważniejsze kwestie sporne (np. historyczne) oraz wielostronnych (dążenie do pogłębiania rosyjsko-niemieckiego partnerstwa, gazociąg Nord Stream) będą nadal obciążały wzajemne stosunki. Jednak niezależnie od kształtu przyszłej koalicji utrzymanie dobrosąsiedzkich relacji z Polską pozostanie jednym z celów niemieckiej polityki zagranicznej.

 

Opracował Zespól Niemiecki OSW w składzie:

Łukasz Antas

Justyna Gotkowska

Anna Kwiatkowska-Drożdż

Dominik Jankowski

Marta Zawilska

Krzysztof Marcin Zalewski