Punkt widzenia

Federalna Służba Bezpieczeństwa w zwierciadle rosyjskiego dowcipu sieciowego

Federalna Służba Bezpieczeństwa w zwierciadle rosyjskiego dowcipu sieciowego

Dzięki mediom społecznościowym rosyjski humor polityczny przeżywa burzliwy rozwój. Problematyzując rzeczywistość polityczną i społeczną, stwarza karykaturalny, metaforyczny obraz instytucji i wydarzeń, które wzbudziły zainteresowanie społeczeństwa. Jako rodzaj echa opinii publicznej, jest przyczynkiem do badań społecznej percepcji Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Obraz tej służby w dowcipach jest niekorzystny. Niweczy to działania wizerunkowe samej FSB, jak i wysiłki propagandowe Kremla, mające na celu zjednanie obywateli Rosji do promowanych odgórnie mitów politycznych, takich jak np. mit czekistowski.

Niekorzystny wizerunek FSB jest „rozmywany” dowcipem sztucznym, pisanym na zamówienie i replikowanym w sieci w zorganizowany sposób. Antydowcip jest niewybredny, wykorzystuje narzucone odgórnie stereotypy propagandowe, pełni funkcję dezinformacyjną i demaskatorską, jednoznacznie wskazując przeciwnika politycznego Kremla.

Omówiona problematyka stanowi także przyczynek do charakterystyki relacji między oficjalną propagandą a opinią publiczną. Unaocznia, że propaganda zauważalna staje się nieskuteczna, a sam proces kształtowania opinii jest skomplikowany i długotrwały. Wymaga ponadto stałego poszukiwania nowych, atrakcyjnych technik propagandowych, dostosowanych do gustów i oczekiwań poszczególnych grup społeczeństwa.