Analizy

Demonstracja zbliżenia Rosji i Francji

19 czerwca, przy okazji forum ekonomicznego w Sankt Petersburgu, koncerny francuskie zawarły z rosyjskimi partnerami ponad dziesięć porozumień o potencjalnej łącznej wartości ok. 10 mld euro. Na prawie połowę tej sumy (ok. 4 mld) ocenia się dokumenty podpisane przez Gazprom: umowę z Gaz de France (GdF) oraz memorandum z Electricite de France (EdF). Porozumienia leżą w interesie obu stron – wzmacniają one pozycję Francji w Europie, a zaangażowanie kompanii francuskich w rosyjskich projektach podnosi znaczenie ekonomiczne i polityczne tych projektów na rynku europejskim.  
Zawarte w Petersburgu umowy rosyjsko-francuskie obejmują różne dziedziny – od współpracy regionalnej do medycyny i nanotechnologii, większość z nich to listy intencyjne i memoranda. Najważniejsze dla Rosji są porozumienia w sferze energetyki, a zwłaszcza umowy Gazpromu z koncernami francuskimi dotyczące ich udziału w strategicznych projektach rosyjskiego monopolisty. Z dwóch zawartych w tej sferze umów tylko porozumienie Gazpromu z Gaz de France ma wiążący charakter. GdF przejmie 9% akcji w projekcie Nord Stream (NS) z pakietów jego niemieckich udziałowców E.ON i BASF (po 4,5%). GdF przystąpił do konsorcjum NS, mimo że nie uzyskał prawa weta w kwestiach zarządzania projektem, o co zabiegał w negocjacjach. Porozumienie z Electricite de France w sprawie udziału EdF w projekcie South Stream – trójstronne memorandum z udziałowcami South Stream – Gazpromem i włoskim ENI (obydwa koncerny mają obecnie w projekcie po 50%) – nie jest dokumentem wiążącym i nie stanowi postępu w realizacji projektu. Wielkość pakietu EdF w projekcie nie jest znana (nie mniej niż 10%) i ma być określona do końca roku, podobnie jak warunki jej udziału w projekcie. <epa>