Mariusz Marszewski photo
Mariusz Marszewski
, PhD
Research Fellow
Former OSW Employee

He earned his PhD in history at the Adam Mickiewicz University (UAM). He worked as an associate professor at the Institute of Eastern Studies of the UAM and Higher School of Humanities and Journalism in Poznań.

Expertise

cultural and political anthropology of Muslim societies of Central Asia, Caucasus, Turkey and Russia

Major publications

'Troublesome guests. Turkey’s plans regarding the Syrian refugee issue' (co-author M.Chudziak), OSW Commentary no. 310, 09.10.2019;

'Thaw in Uzbekistan. Reforms by President Mirziyoyev', OSW Commentary no. 278, 16.07.2018; 

‘Powstanie 1916 r. i echa I wojny światowej w Azji Centralnej’, [in:] M. Figura, B. Garczyk, M. Lachowicz, T. Nakoneczny (eds.), W cieniu walczących królestw. Europa Wschodnia w I wojnie światowej, Poznań 2016

‘Wielki twórca narodowej oświaty kazachskiej – Ybyraj Altynsarin na tle epoki’, [in:] B. Garczyk, M. Marszewski (eds.), 550 lat państwowości Kazachstanu. Szkice z dziejów, Poznań 2016

The ‘Tribal Areas’ of the Caucasus. The North Caucasus – an enclave of ‘alien civilisation’ within the Russian Federation (co-author M. Falkowski), OSW, Warsaw 2010, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_34_1.pdf

‘Perspektywy rozwoju islamskiego aktywizmu w nowym ładzie politycznym porewolucyjnej Afryki Północnej’, in: Kultura i Polityka, no 11, 2012;

‘Cyganie środkowoazjatyccy – ofiary rozpadu Związku Radzieckiego’, [in:] B. Weigl (ed.), Romowie 2009. Między wędrówką a edukacją, Warszawa 2009;

'Islam w Mandżurii – element krajobrazu kulturowego regionu w pierwszej połowie XX w.' [in] A. Furier (red.), Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Polacy w Harbinie, Szczecin 2008, s. 101–110; 

‘Próba rekonstrukcji teorii nomadyzmu autorstwa Anatolija Michajłowicza Chazanowa’ (co-author Ł. Olędzki), Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, vol. XIV, 2007

‘Rosyjskojęzyczni w Kirgistanie – pomiędzy emigracją a asymilacją’, Społeczeństwo i polityka. Pismo edukacyjne, no 1(18), 2000