1 - 3 z 3
OSW Report |

The contracting defence budgets in Europe, the difficulties in developing the EU’s security policy, NATO's transformation, the reorientation of US security policy and the problems experienced by European defence industries – all…

OSW Report | | Marta Zawilska-Florczuk, Konrad Popławski, Anna Kwiatkowska-Drożdż, Piotr Buras

Zainicjowana  w maju 2011 roku, kilka miesięcy po awarii elektrowni atomowej w Fukushimie transformacja energetyczna RFN przedstawiana jest jako decyzja ostateczna, a ze względu na narzucone tempo zmian stanowi nową jakość w strategii…

OSW Report | | Tomasz Dąborowski, Jakub Groszkowski

Despite their initial interest in shale gas exploration, over the past year Bulgaria, the Czech Republic and Romania have become increasingly sceptical about the development of unconventional gas resources. In January of this year…