Przedmiot i zakres działania

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia jest niezależną, publiczną instytucją analityczną zajmującą się monitoringiem wydarzeń i analizą procesów społeczno-politycznych, oraz gospodarczych w Rosji, Niemczech, na Ukrainie, Białorusi, państwach bałtyckich, grupy wyszehradzkiej i bałkańskich, oraz Turcji. Ośrodek prowadzi też badania regionalne dotyczące bezpieczeństwa, integracji rynków energetycznych, migracji oraz procesów integracyjnych w RFN, Europie Środkowej, na Bałkanach, Kaukazie, Azji Centralnej oraz regionie nordycko-bałtyckim i czarnomorskim.

Ośrodek publikuje w ciągu roku kilkaset opracowań analitycznych: od krótkich analiz i ekspertyz po pogłębione studia dla osób zainteresowanych otoczeniem międzynarodowym Polski. Ośrodek jest też platformą dyskusji i współpracy ekspertów i przedstawicieli administracji państwowej RP.

Ośrodek powstał w 1990 r. jako jednostka budżetowa administracji publicznej. Swą obecną formę państwowej osoby prawnej posiada od 2012 r. na mocy ustawy z lipca 2011 r. Zgodnie z ustawą głównym zadaniem Ośrodka jest opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej RP informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w otoczeniu międzynarodowym Polski, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych. W Ośrodku pracuje na stałe kilkudziesięciu analityków. Podstawowa działalność Ośrodka jest w całości finansowa ze środków publicznych.

Podmiot udostępniający: OSW
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Leś
Data wytworzenia: 2011-02-15
Data modyfikacji: 2019-09-26