Analizy

Kirgistan: Feliks Kułow przejmuje kontrolę nad oddziałami ochotniczymi

7 maja w Biszkeku z inicjatywy mało znanych organizacji społecznych powstała Społeczna Rada Bezpieczeństwa na czele z Feliksem Kułowem – jedną z głównych postaci życia politycznego Kirgistanu ostatnich lat. Rada zapowiedziała utworzenie ochotniczych grup patrolowych do ochrony bezpieczeństwa obywateli i ich mienia (według zapowiedzi nawet do 20 tys. uzbrojonych ludzi). Powołanie Rady może być sposobem budowania pozycji politycznej poza strukturami władzy przez Kułowa, który w ostatnim czasie, podobnie jak część kirgiskich polityków, zabiegał o poparcie Moskwy.

Feliks Kułow jest byłym generałem milicji, jednym z liderów rewolucji tulipanów, która wyniosła Kurmanbeka Bakijewa do władzy, w 2007 roku przeszedł do opozycji, by pod koniec rządów Bakijewa na nowo się z nim związać. Nie jest jasne, na jakich zasadach mają funkcjonować tworzone przez niego oddziały – wiadomo, że mają współpracować z milicją, lecz nie będą podporządkowane rządowi tymczasowemu. Oficjalnie Rada została powołana na czas odbudowy państwowego systemu bezpieczeństwa, czyli, według jej twórców, na okres półtora do dwóch miesięcy. Grupa inicjatywna zwróciła się z apelem do obywateli oraz władz tymczasowych o wsparcie działalności Rady, jednak dotychczas rząd tymczasowy nie skomentował faktu jej powołania.
Objęcie przez Kułowa, który znalazł się poza strukturami rządu tymczasowego, kontroli nad Radą znacząco wzmacnia jego pozycję i czyni go jednym z potencjalnych kandydatów do rządzenia Kirgistanem. Jego niedawna wizyta w Moskwie, wpisuje się natomiast w trwającą od obalenia Bakijewa (7 kwietnia) rywalizację czołowych kirgiskich polityków o wsparcie Kremla. Rozgrywanie poszczególnych sił politycznych jest na rękę Rosji, w perspektywie grozi jednak przedłużającą się destabilizacją państwa. <wol>