Analizy

Kirgistan: Rozliczenia obalonego reżimu

4 maja szefowa kirgiskiego rządu tymczasowego Roza Otunbajewa podpisała dekret oficjalnie potwierdzający pozbawienie Kurmanbeka Bakijewa stanowiska i immunitetu osobistego. Dokument poleca prokuraturze podjąć wszelkie kroki niezbędne dla uzyskania jego ekstradycji z Białorusi (gdzie przebywa od 19 kwietnia na zaproszenie Alaksandra Łukaszenki) oraz postawienia go przed sądem w związku z użyciem broni palnej wobec demonstrantów 7 kwietnia. Jest to kolejny w ostatnich tygodniach krok nowego kierownictwa mający na celu rozliczenie obalonego reżimu i uprawomocnienie swojej władzy.

Do tej pory aresztowanych zostało kilka ważnych postaci z otoczenia Kurmanbeka Bakijewa, m.in. minister obrony oraz minister spraw wewnętrznych. Za innymi – trzema braćmi prezydenta, starszym synem, a także dwoma byłymi premierami – rozesłane zostały listy gończe. Młodszy syn prezydenta – Maksym, prawdopodobnie przebywający na Łotwie, poszukiwany jest przez Interpol, a rząd tymczasowy zwrócił się do Rygi o jego aresztowanie i ekstradycję. Nowe władze rozpoczęły także śledztwo w sprawie przepływów pieniężnych związanych z kontraktami na dostawy paliwa dla amerykańskiej bazy lotniczej Manas (realizowanych przez firmy powiązane z klanem Bakijewów) oraz wznowiły śledztwa dotyczące okoliczności śmierci osób ze świata polityki i mediów w ostatnich latach.
Demonstracyjne rozliczenie obalonego reżimu umacnia władzę rządu tymczasowego i minimalizuje możliwości byłego prezydenta wpływania na sytuację w kraju. Dodatkowo pozwala odsunąć na dalszy plan kwestię braku demokratycznej legitymacji nowej ekipy i złagodzić powszechne niezadowolenie społeczne wywołane zezwoleniem na opuszczenie kraju przez Bakijewa. <MMat>