Analizy

Ukraina zgadza się na ćwiczenia z udziałem wojsk NATO

18 maja Rada Najwyższa Ukrainy głosami wszystkich frakcji oprócz komunistów uchwaliła ustawę, zezwalającą na udział pododdziałów wojsk obcych w ćwiczeniach na terytorium Ukrainy w 2010 roku. Otwiera to drogę do przeprowadzenia w tym roku m.in. manewrów Sea Breeze, które w roku 2009 musiały zostać odwołane, gdy parlament, m.in. głosami rządzącej dziś Partii Regionów, odrzucił analogiczną ustawę. Oznacza to, że nowe władze Ukrainy zdecydowane są kontynuować współpracę z NATO na dotychczasowym poziomie.

Zgodnie z ukraińskim prawodawstwem zezwolenia na udział wojsk obcych w ćwiczeniach na terytorium Ukrainy uchwalane są przez parlament na każdy rok z osobna. Odpowiednie ustawy zatwierdzają dekrety prezydenta, wyliczające ćwiczenia, które mogą się odbyć na ich mocy, a także m.in. liczbę żołnierzy państw obcych, biorących udział w poszczególnych ćwiczeniach.

Zgodnie z decyzją parlamentu, w 2010 roku na Ukrainie ma odbyć się dziewięć ćwiczeń z udziałem wojsk obcych, w tym m.in. trzy z udziałem wojsk USA (Barrier, Sea Breeze i Rapid Trident), cztery z udziałem wojsk RP, po dwa z udziałem wojsk Białorusi i Mołdawii. Prawie wszystkie z tych ćwiczeń organizowane są w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju.
Jedynymi wspólnymi ćwiczeniami ukraińskich i rosyjskich sił zbrojnych będą w tym roku ćwiczenia dowódczo-sztabowe Farwater mira, realizowane ze strony rosyjskiej przez personel bazy w Sewastopolu, więc nie podlegające omawianej ustawie. <TAO>