Analizy

Kreml wymienił władze Baszkirii

15 lipca prezydent Dmitrij Miedwiediew przyjął dymisję długoletniego prezydenta Baszkirii Murtazy Rachimowa, a już 19 lipca baszkirski parlament zagłosował za przyjęciem przedstawionej przez Kreml kandydatury nowego szefa republiki Rustema Chamitowa. Pokazowa dymisja Rachimowa – jednego z ostatnich „regionalnych baronów” – jest świadectwem skutecznego zacieśniania kontroli Moskwy nad rosyjskimi regionami.
Murtaza Rachimow to kolejny wpływowy szef jednego z najzamożniejszych rosyjskich regionów (twardą ręką rządził Baszkirią od przeszło 17 lat i niejednokrotnie wchodził w konflikt z Moskwą), który odchodzi pod presją Kremla. Dymisja „niepokornego” szefa regionu stała się możliwa dzięki przejęciu w ostatnich dwóch latach najważniejszych gospodarczych aktywów republiki przez Moskwę oraz dokonanym roszadom w baszkirskich sądach i resortach siłowych. Ostatecznym sygnałem dla Rachimowa stała się negatywna kampania w prokremlowskich mediach w czerwcu br. Zaraz po tym jego syn Urał Rachimow (uchodzący wcześniej za beneficjenta energetycznych aktywów republiki) zrzekł się mandatu poselskiego i wyjechał z Rosji, a sam Rachimow po rozmowach w Moskwie ogłosił rezygnację z urzędu.
Erozja ekonomicznych i politycznych wpływów Rachimowa sprawiła, że został on przez Kreml usunięty bez możliwości przeforsowania swojego następcy. Nowym prezydentem Baszkirii będzie polityk bardziej lojalny wobec elity federalnej (prasa donosi o jego powiązaniach z wpływowym wicepremierem rządu Igorem Sieczinem). Nie można wykluczyć, że jedną z konsekwencji zmiany władzy w Baszkirii będzie przejęcie baszkirskich aktywów energetycznych przez kontrolowany przez Sieczina koncern Rosnieft’ od ich obecnego właściciela, spółki AFK Sistiema. <JR>