Analizy

Komsomolskaja Prawda krytykuje Polskę za obchody rocznicy wojny 1920 roku

13 sierpnia wielkonakładowy, ogólnorosyjski dziennik Komsomolskaja Prawda, kontrolowany przez ludzi z otoczenia premiera Władimira Putina, opublikował artykuł o obchodach w Polsce rocznicy wojny polsko-bolszewickiej. Autor krytykuje polskie władze za „huczne świętowanie”, przypomina rzekome zamordowanie tysięcy jeńców sowieckich oraz twierdzi, że rosnąca krytyka ze strony Warszawy rosyjskiego śledztwa w sprawie katastrofy pod Smoleńskiem grozi ochłodzeniem w stosunkach polsko-rosyjskich. Mimo że krytyczny ton Komsomolskiej Prawdy wciąż jest odosobniony na tle innych rosyjskich mediów, to odzwierciedla opinię części rosyjskich elit politycznych.
Artykuł stwierdza, że to Polska była odpowiedzialna za wybuch wojny, gdyż okupowała Białoruś i Ukrainę. Autor pisze, że skutkiem przegranej Armii Czerwonej była śmierć w polskiej niewoli dziesiątków tysięcy sowieckich żołnierzy z powodu głodu, chorób i egzekucji, za co Warszawa kategorycznie odmawia wzięcia odpowiedzialności. O losie jeńców przypomniały również 13 sierpnia Wremia Nowostiej, pisząc o ich śmierci z powodu „okrutnego traktowania”. Komsomolskaja Prawda wyraża również zdziwienie, że nowe polskie władze zaangażowały się w obchody, mimo że należało oczekiwać zmniejszenia skali uroczystości ze względu na wdzięczność za postawę Moskwy w związku z katastrofą lotniczą. Jednocześnie w artykule znalazła się krytyka Polski za „coraz mocniejsze kopanie Rosji” za tragedię po Smoleńskiem i oskarżenia o niedbałe prowadzenie śledztwa. <WojK>