Analizy

Ukraina: odebranie częstotliwości nadawania dwóm stacjom telewizyjnym

30 sierpnia Apelacyjny Sąd Administracyjny w Kijowie potwierdził wyrok sądu I instancji, uchylający decyzję Narodowej Rady Telewizji i Radiofonii ze stycznia 2010 roku w sprawie przyznania dodatkowych częstotliwości nadawania stacjom telewizyjnym Kanał 5 i TVi. Decyzję tę podjęto z naruszeniem prawa, prawdopodobnie pod naciskiem rządu Julji Tymoszenko; większość komentatorów uważa, że także obecne wyroki zapadły pod naciskiem władz. Jeśli wyrok ten wejdzie w życie, oznaczać to będzie istotne ograniczenie dostępności tych dwóch kanałów, w swym programie zdecydowanie krytykujących prezydenta i rząd.
Decyzja o przyznaniu dodatkowych częstotliwości dla tych dwóch stacji została zaskarżona przez największego prywatnego nadawcę ukraińskiego – grupę Inter, kontrolowaną przez Wałerija Choroszkowskiego, od niedawna szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, blisko związanego z szefem Administracji Prezydenta, Serhijem Lowoczkinem. Ten fakt, jak również zdecydowanie opozycyjne nastawienie redakcji obu kanałów spowodowały liczne komentarze wskazujące, że skarga Interu i wyroki sądowe doprowadzą do ograniczenia pluralizmu mediów.
Wyrok Sądu Apelacyjnego nie jest ostateczny; oba kanały zapowiedziały złożenie skarg kasacyjnych, do czasu rozpatrzenia których (co najmniej przez kilka miesięcy) będą one korzystać z tych częstotliwości. <TAO>