Analizy

Pożyczka EBI dla Mołdawii w ramach inicjatywy flagowej Partnerstwa Wschodniego

25 listopada Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosił uruchomienie nowej linii kredytowej w wysokości 20 mln euro dla małych i średnich przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne m.in. w mołdawskiej branży energetycznej i ochrony środowiska. Oferta EBI może okazać się szczególnie korzystna dla mołdawskich małych i średnich przedsiębiorstw, którym kryzys finansowy ograniczył dostęp do kredytów.
Nowa linia kredytowa ma ułatwić przedsiębiorstwom uzyskanie dodatkowych środków z innych instytucji finansowych. Stanowi ona pierwszy etap realizacji tzw. inicjatywy flagowej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Partnerstwa Wschodniego. Inicjatywa ta ma składać się z trzech komponentów: 1) projektu East Invest polegającego na stworzeniu platformy dla kontaktów i współpracy pomiędzy MŚP z Unii i z państw partnerskich, 2) programu doradczego dla MŚP w państwach partnerskich, 3) instrumentu SME Facility udzielającego wsparcia technicznego dla instytucji finansowych, a także zwiększającego dostępność kredytów dla MŚP. Inicjatywa flagowa finansowana jest ze środków współpracy regionalnej w ramach Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa.
Uruchomienie nowej linii kredytowej potwierdza ważną rolę EBI w polityce UE wobec wschodniego sąsiedztwa. Świadczy też o wadze, jaką UE przywiązuje do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w państwach partnerskich. Uruchomiona inicjatywa flagowa może stać się bodźcem dla rozwoju części mołdawskich firm w dobie kryzysu finansowego i utrudnionego dostępu do kredytów. <sza>