Analizy

Bułgaria: rozgrywka o kształt rynku gazu

27 maja powiązana z Gazpromem spółka Overgas ogłosiła, że od 2011 roku zamierza samodzielnie sprzedawać na bułgarskim rynku detalicznym 1 mld m3 gazu. Deklaracja ma na celu osłabienie pozycji Bulgargazu dążącego do renegocjacji kontraktu z Gazpromem i wyeliminowania spółki Overgas z pośredniczenia w dostawach gazu.

Spółka Overgas, najprawdopodobniej kontrolowana przez Gazprom, który ma w niej 50% udziałów (pozostałe 50% należy do Overgas Holding o nieznanej strukturze udziałowców) od 15 lat pełni rolę głównego pośrednika w dostawach rosyjskiego gazu do Bułgarii. W 2009 roku dostarczyła niemal 80% całego zapotrzebowania Bułgarii na gaz (2,4 mld z 3,1 mld m3). Dostawy dla Bulgargaz realizuje w ramach trzech kontraktów, z czego pierwszy (na 1 mld m3) wygasa z końcem 2010 roku, a dwa pozostałe z końcem 2011 roku. Jednocześnie Overgas jest jedynym konkurentem Bulgargazu na krajowym rynku dystrybucji, kontrolując około 9% dostaw dla odbiorców końcowych.
Oświadczenie Overgas należy rozpatrywać w kontekście toczących się od ubiegłego roku rozmów rosyjsko-bułgarskich, dotyczących renegocjacji kontraktu na dostawy gazu w latach 2011–2030. Bułgarskie władze domagają się wprowadzenia do kontraktu przepisów dotyczących gwarancji dostaw oraz wyeliminowania pośredników w handlu gazem (poza Overgas około 10% dostaw realizuje niemiecko-rosyjska WIEE). <dab>