Analizy

Niemcy: koniec sporu o europejski rząd gospodarczy

14 czerwca odbyło się spotkanie kanclerz RFN Angeli Merkel i prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego w Berlinie. W przeddzień szczytu Rady Europejskiej (17 czerwca) liderzy uzgodnili wspólne stanowisko w kwestii reformy strefy euro. Europejski rząd gospodarczy, wokół którego toczył się spór na linii Paryż–Berlin, nie przyjmie kształtu nowej instytucji, np. stałego sekretariatu w strefie euro, lecz będzie funkcjonował na forum Rady Europejskiej, gdzie Niemcy mogą liczyć na duże poparcie dla swojej wizji polityki makroekonomicznej.
Mimo sporu między prezydentem Francji a kanclerz Niemiec w kwestii kształtu reformy strefy euro, liderzy doszli do porozumienia w kluczowych kwestiach zarówno dotyczących regulacji rynków finansowych, jak i zmian reformujących strefę euro. Ustalono, że 26–27 czerwca w Toronto na szczycie G20 wspólnie będą zabiegać o międzynarodowy podatek bankowy i międzynarodowy podatek od rynków finansowych. Wypracowany kompromis w sprawie utworzenia rządu gospodarczego jest bardziej zbliżony do koncepcji strony niemieckiej, do której w zeszłym tygodniu przychylili się zarówno przewodniczący Rady Europejskiej Herman van Rompuy, jak i przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Barroso. Prezydent Sarkozy odstąpił od pierwotnego postulatu utworzenia nowej instytucji w ramach strefy euro, uzgadniając z Angelą Merkel, że ścisła koordynacja strategii rozwoju i kierunku polityk gospodarczych będzie obejmowała wszystkich członków UE i tylko w przypadku nagłej potrzeby będą zwoływane szczyty grupy euro. Niewykluczone są jednak zmiany traktatowe, gdyż Merkel i Sarkozy zamierzają przeforsować możliwość nałożenia sankcji w postaci odebrania prawa głosu w Radzie Europejskiej krajom „notorycznie łamiącym” Pakt Stabilności i Wzrostu. <krut>