Analizy

Czechy: wymiana kierownictwa Obywatelskiej Partii Demokratycznej

20 czerwca w Pradze na kongresie prawicowej Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS) doszło do całkowitej wymiany kierownictwa partii. Nowym przewodniczącym został dotychczasowy lider wyborczy Petr Neczas, któremu prezydent powierzył misję tworzenia nowego rządu. Osoby popierane przez Neczasa zajęły stanowiska wiceprzewodniczących. Wymieniając kierownictwo, ODS chce odciąć się od skompromitowanych liderów z Mirkiem Topolankiem na czele i zahamować odpływ zwolenników do nowych partii prawicowych.
Głównym tematem debaty na kongresie było poszukiwanie przyczyn malejącego poparcia dla ODS. Wyniki wyborów parlamentarnych 28–29 maja pozwalają prawicy stworzyć rząd, były jednak zarazem poważnym ostrzeżeniem dla ODS. Partia musiała zmierzyć się z konkurencją ze strony nowych ugrupowań prawicowych (z którymi teraz będzie tworzyć koalicję: TOP 09 i Sprawy Publiczne). W rezultacie ODS zdobyła o połowę głosów mniej w porównaniu z wyborami w 2006 roku.
Powyborczy kongres umocnił pozycję Petra Neczasa, który był jedynym kandydatem na przewodniczącego ODS. Jednocześnie delegaci odsunęli z czoła partii osoby kojarzone z aferami korupcyjnymi i zastąpili je politykami popieranymi przez Neczasa, zwykle pozostającymi dotychczas w drugim szeregu partii. Gruntowna zmiana kierownictwa partii świadczy o próbie odzyskania przez ODS zaufania prawicowych wyborców przed jesiennymi wyborami samorządowymi. <grosz>