Analizy

W Niemczech pogłębiają się nierówności społeczne

15 czerwca Niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką (DIW) opublikował wyniki badania dochodów gospodarstw domowych w Niemczech. Od 2000 roku w RFN odnotowywane jest pogłębianie się nierówności społecznych – liczba gospodarstw domowych należących do grupy definiowanej jako klasa średnia zmniejszyła się, a powiększyła grupa gospodarstw domowych o najmniejszych i największych dochodach.
DIW oparł wyniki badania na obserwacji dochodów netto (uwzględniających także otrzymywane świadczenia socjalne) około 11 tys. gospodarstw domowych. Eksperci zaliczyli do klasy niższej gospodarstwa o zarobkach poniżej 70% średnich dochodów, a do klasy wyższej – gospodarstwa o zarobkach powyżej 150%. Średni dochód miesięczny netto na osobę w gospodarstwie domowym wyniósł w 2009 roku 1311 euro. Według wyników badania w Niemczech w latach 2000–2009 odsetek gospodarstw domowych zaliczanych do klasy średniej zmniejszył się z 66% do 60%, podczas gdy udział klasy niższej wzrósł z 18% do 22%, a udział klasy wyższej zwiększył się z 16% do 18%. Autorzy raportu podają także, iż dochody przeciętnego gospodarstwa domowego z klasy niższej zmniejszyły się o 5,2%, a dochody gospodarstwa z klasy wyższej zwiększyły się o 12,5%. Wyniki badań świadczą też, że tendencja do pogłębiania nierówności ma długookresowy charakter, a nie jest jedynie przyczyną konsekwencji globalnego kryzysu finansowego.
Dane z raportu są silnym argumentem dla związków zawodowych i opozycji przeciwko rządowym planom oszczędności budżetowych. Socjaldemokraci coraz częściej zarzucają koalicji rządzącej, że zrywa z tradycją państwa socjalnego w Niemczech i że przygotowany plan konsolidacji budżetu doprowadzi do oszczędności kosztem najbiedniejszych. W kręgach CDU z większą akceptacją może się więc spotkać propozycja podwyższenia podatków dla najbogatszych. <pop>