Analizy

Lewica uzyskała przewagę w czeskim Senacie

Opozycyjna Czeska Partia Socjaldemokratyczna (CzSSD) wygrała uzupełniające wybory do Senatu. W izbie wyższej parlamentu uzyskała większość głosów (41 na 81 senatorów), co umożliwi jej opóźnianie przyjęcia ustaw proponowanych przez centroprawicowy rząd. Choć koalicja dysponuje w Izbie Poselskiej stabilną większością głosów (118 na 200 posłów) i będzie mogła oddalić sprzeciw Senatu, izba wyższa parlamentu stanie się instrumentem krytyki liberalnych reform rządu.
W drugiej turze wyborów uzupełniających do Senatu (22–23 października) wybierano jedną trzecią jego składu. Mandaty zdobyło 12 kandydatów CzSSD. Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) premiera Petra Neczasa zdobyła 8 mandatów. Jej partner koalicyjny, a zarazem główny konkurent na prawicy – TOP 09 – uzyskał dwa mandaty senatorskie.
Wynik wyborów wzmacnia pozycję CzSSD na czeskiej scenie politycznej i umożliwia socjaldemokratom wykorzystanie Senatu do zdecydowanej krytyki rządowego programu naprawy finansów publicznych. Opór Senatu wydłuży proces przyjmowania rządowych projektów ustaw, przy czym w kwestiach, w których zgoda Senatu jest konieczna, takich jak wysłanie wojska za granicę, ratyfikacja umów międzynarodowych czy zmiana konstytucji, rząd będzie musiał szukać kompromisu z opozycją. <grosz>