Analizy

OECD chwali i krytykuje RFN

27 października Komitet Pomocy Rozwojowej (DAC) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikował przegląd programu współpracy rozwojowej RFN. Według raportu Niemcy są nadal trzecim pod względem wielkości przeznaczanych środków (po USA i Francji) donatorem pomocy rozwojowej na świecie, nie realizują jednak w pełni podjętych zobowiązań, które dotyczą m.in. wielkości pomocy rozwojowej oraz kierowania jej do najbiedniejszych krajów na świecie. W raporcie pozytywnie oceniono plany zreformowania polityki rozwojowej w RFN dotyczące jej konsolidacji, krytyce poddano jednak koncepcję zwiększenia wsparcia dla sektora prywatnego w państwach objętych pomocą oraz priorytetowego traktowania współpracy bilateralnej w ramach działań pomocowych.
Raport zawiera ocenę dotychczasowego niemieckiego systemu współpracy rozwojowej oraz rekomendacje dla jego rozwoju. Według DAC Niemcy nie spełniają unijnych uzgodnień (jak większość krajów UE) dotyczących przeznaczenia na oficjalną pomoc rozwojową (ODA) 0,51% PKB w 2010 roku i 0,7% PKB w 2015 roku. W 2009 roku Niemcy przeznaczyły na ODA 12 mld USD (0,35% PKB).
Autorzy projektu odnieśli się do założeń reformy systemu współpracy rozwojowej, zapowiadanej przez koalicję CDU/CSU/FDP. Reforma będzie realizowana w najbliższych latach, a jej główne założenia oparte są na dwóch filarach. Po pierwsze niemiecka polityka rozwojowa zostanie skonsolidowana i scentralizowana: planowane jest połączenie trzech państwowych agencji współpracy technicznej (GTZ, DED, InWEnt) oraz wzmocnienie resortu współpracy rozwojowej w jego funkcji planistycznej i nadzorczej. Po drugie priorytetem niemieckiej polityki rozwojowej ma być współpraca bilateralna oraz wsparcie rozwoju aktywności gospodarczej sektora prywatnego. Autorzy raportu obawiają się, że będzie to oznaczać prymat interesów gospodarczych RFN nad celami współpracy rozwojowej. Ponieważ reforma jest dopiero w początkowej fazie realizacji, trudno obecnie oceniać jej rzeczywiste efekty. <jus>